Sende İzle
Sende İzle 14 Oct 2020
6

Sonraki Video

Sultan Süleyman, Mahidevran'ın Bütün Mal Varlığını Elinden Aldı |  Muhteşem Yüzyıl
18 Sep 2020
Sultan Süleyman, Mahidevran'ın Bütün Mal Varlığını Elinden Aldı | Muhteşem Yüzyıl
Sende İzle · 1 Görüntülenme

Çaresizlerin Duası - Rabbim, bütün kapılardan ümidimi kestim ve Senin kapına geldim...Amin!

4 Görüntülenme
Kategori Diğer

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dua...İmam Şâfiî (ra) Hazretleri'nden. Ey Rahmeti sonsuz Rabbim, bütün kapılardan ümidimi kestim ve Senin kapına geldim. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Ey zikriyle bütün musibet ve zorlukların düğümü çözülen! Ey istekler, dilekler sadece Kendisine sunulan ve mahlûkatın bütün işleri Kendisine ait olan!
Ey her zaman var olan ve hayat ile mevsuf olan Hayy, Ey varlığı Kendinden olan, bulunduğu hâl üzere dâim duran ve bütün varlıkları varlıkta tutan Kayyûm!
Ey her türlü ayıp, kusur ve ihtiyaçlardan münezzeh olan Sa¬med! Ey zıddı bulunmaktan münezzeh olan Rabbim! Sen kullarının her hâlini görür ve gözetirsin. Melekût âleminin tek sahibi de yalnız Sensin.
Benim giriftar olduğum belayı bilir ve hâlimi de görürsün. Ey bütün mahlûkatın yegâne Yaratıcısı, Sen doğurmak ve doğrulmak, baba yahut çocuk sahibi olmak gibi mahlûka-tına ait noksanlardan münezzeh ve muallâsın.
İnanan ve itaat eden kullarını aziz, inkâr ve isyanda bulunanları da zelil kılarsın. Allah'ım! Gam ve tasalar bütün ordularıyla kalbime saldırınca ben de huzuruna gelip ellerimi açtım ve dualarımla yüce dergâhına geldim.
Ey güzel ihsanlarıyla kullarını sevindirmek şanından olan Yüceler Yücesi Rabbim! Ne olur, Sonsuz kudretinle kederimi gider. Gider ki, zamanın amansız hâdiselerine karşı medet, sadece Senin ansızın gelen lütuflarından beklenir.
Zorlukları kolay hâle getiren Sen, bütün sebeplerin ötesinde Müsebbibü'l-Esbâb (sebeplerin yaratıcısı) Sen, kolaylıkla her güçlüğü halleden Sen ve kullarını yardımlarıyla sevindiren, inayeti sonsuz yine Sensin. Lütfunla ve kereminle, işlerimizi kolaylaştır ve sıkıntılarımızdan çıkış yolları göster. Ya Rabbî ve ya İlahî! Ne olur, ihsanlarından mahrum bırakma, kapından uzaklaştırma. Uzaklaştırma ki, ey Rahmeti Sonsuz Rabbim, yakın-uzak tanıdıklarım da dâhil olmak üzere bütün kapılardan ümidimi kestim ve Senin kapına geldim.
Kullar Rahmana secde ettikleri sürece, salât ü selâm Efendiler Efendisi şanı yüce Nebî'ye, parlak ve şerefli ailesine ve bütün seçkin Ashabına olsun.

Daha Fazla Göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Sonraki Video

Sultan Süleyman, Mahidevran'ın Bütün Mal Varlığını Elinden Aldı |  Muhteşem Yüzyıl
18 Sep 2020
Sultan Süleyman, Mahidevran'ın Bütün Mal Varlığını Elinden Aldı | Muhteşem Yüzyıl
Sende İzle · 1 Görüntülenme